JIA-TAP106033無鉛廚用龍頭
  • JIA-TAP106033無鉛廚用龍頭
  • JIA-TAP106033無鉛廚用龍頭

JIA-TAP106033無鉛廚用龍頭

INFO

  • - Product Code: JIA-TAP106033
  • - Availability: In Stock

系列名稱  無鉛廚用龍頭

產品型號  JIA-TAP106033

產品尺寸 出水長度22.5cm 冷熱水距離13cm

產品材質 銅鍍鉻