JIA-TAP107505 無鉛廚用壁式龍頭
  • JIA-TAP107505 無鉛廚用壁式龍頭
  • JIA-TAP107505 無鉛廚用壁式龍頭

JIA-TAP107505 無鉛廚用壁式龍頭

INFO

  • - Product Code: JIA-TAP107505
  • - Availability: In Stock

系列名稱  無鉛廚用壁式龍頭

產品型號  JIA-TAP107505

產品尺寸 出水長度20cm 冷熱水距離15.2cm

產品材質 銅鍍鉻